Ημερίδες

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

11:00 - 12:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)
Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ
Δικηγόρος - Επιστημονική Συνεργάτης
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)   

12:00 - 12:30   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)   
Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα
Δρ. Ιωάννης Καπλάνης 
Γενικός Διευθυντής
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

12:30 - 13:30   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)   
Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση
Γιούλη Παπαποστόλου
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc LSE
Εξετάστρια Δ/νσης Ελέγχου Τίτλων 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

13:30 - 14:30   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)
Βranding και Εξαγωγές
Δημοσθένης Μπρούσαλης 
Γενικός Διευθυντής DASC

15:30 - 16:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)  
Marketing & Social Media
Χρύσσα Αθανασοπούλου
ADG Solutions

16:00 - 17:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)  
Αργύρης Σπυρίδης
Innovation Farm

17:00 - 18:30   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)   
‘Θέματα Κατοχύρωσης Διπλ. Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων & Εμπορικών Σημάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο’
Γεώργιος Δημουλάς, Δημήτριος Δοϊνάκης
IP Consultants

18:30 - 19:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙΙ)  
'Θέματα Πιστοποίησης'
Διονύσης Ασημακόπουλος
AVS - Added Value Services


Σάββατο 21 Μαΐου 2016

10:00 - 10:20   (ΕΦΕΣΟΣ ΙIΙ)
Τα Δεδομένα ως η Νέα Αναπτυξιακή Υποδομή
Μιχάλης Βαφόπουλους
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ "Δ")

10:20 - 11:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙIΙ)
Έλεγχος Ψεκαστικών Μηχανημάτων Γραμμικών Καλλιεργειών με Ψηφιακή Απεικόνιση
Δρ. Μιχάλης Βλαχογιάννης
Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
ΤΕΙ Λάρισας

11:00 - 12:00   (ΕΦΕΣΟΣ ΙIΙ)
‘Οι Πολιτικές της ΓΓΕΤ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020’
Αστέριος Χατζηπαραδείσης
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)Για Τοποθέτηση Banner / Roll up:
- στο Πάνελ της Αίθουσας Εκδηλώσεων, 
- στον Εκθεσιακό Χώρο
επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής.

Για όσους δεν συμμετέχουν ως Εκθέτες και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια των Ημερίδων:
ας επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.