Συνέδριο

Για Τοποθέτηση Banner / Roll up:
- στο Πάνελ της Αίθουσας Εκδηλώσεων, 
- στον Εκθεσιακό Χώρο
επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής.

Για όσους δεν συμμετέχουν ως Εκθέτες και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια των Ημερίδων:
ας επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.