Διαμονή

Κατά την επικοινωνία, μην ξεχάσετε να αναφέρετε:

‘GREEK INNOVATION FORUM & MONEY SHOW – ΠΡΟΣΦΟΡΑ/OFFER’